Menu

REFERENČNÍ STAVBA

Kotva jako symbol naděje

KOTVA jako symbol naděje, kde právě naděje byla původním tématem návštěvy Benedikta XVI. v Brně, bude umístěna v pohledové ose přístupové komunikace (ul. Přístavní) k novému přístavišti v blízkosti navržené výpravní budovy lodí. Umístění KOTVY do prostoru přístaviště přináší novou symboliku a KOTVA se tak stane novým významným výtvarným prvkem tohoto prostoru. KOTVA, jejíž výška činí cca 12,2 m, bude rovněž výrazným artefaktem v dálkových pohledech – z vodní hladiny a protilehlého břehu. Nově bude instalace KOTVY doplněna o pamětní plato s reliéfním obrazem a textem, které bude upomínat na návštěvu papeže v městě Brně.

Níže můžete shlédnout celý průběh realizace.